Teorie spiskowe. Komentarz Eleison nr CCXXV (225)

O teoriach spiskowych a propos Komentarza Eleison nr CCXXV (225)

Historia jest dziedziną wiedzy wyjątkowo złożoną. Wydarzenia, procesy, ludzie poszczególni i narody istotnie wchodzą w skład historii człowieka. Wiele z dawnych dziejów zostało spisane, czy przekazane tradycją ustną, ale zwłaszcza dziś, w epoce informatyzacji wszystkiego, wydaje się, że każdy przeciętny nawet człowiek ma dostęp do wyczerpującego opisu wszystkich wydarzeń, przynajmniej obecnych.

Dzieje człowieka stanowią historię. Niemniej jednak w miarę, jak człowiek oddala się od Stwórcy swego, niegodziwość jego metod w walce z Bogiem i przejawem, tego co w stworzeniu jest Boże, nabiera cech coraz to bardziej podstępnych. Słudzy Upadłego Anioła w walce z Panem wszystkiego stworzenia i jego siłami często uciekają się do spisków i innych działań za kulisami wielkiego świata. Czytaj dalej

Reklamy