Wizja Oporu. Komentarz Eleison nr CCCXIX (319)

Bp Williamson pondering

Wizja Oporu
J.E. bp Ryszard Williamson

Komentarz Eleison Numer CCCXIX (319)
24 sierpnia 2013

Pewna liczba katolickich dusz zachowujących dzisiaj Wiarę katolicką przerażona jest kierunkiem nadal utrzymywanym obecnie przez kierownictwo Bractwa Św. Piusa X i ponieważ wielce sobie cenią to wszystko, co otrzymali od Bractwa przez ostatnie kilka dekad, rozpaczliwie pragną, by zastępcze Bractwo zajęło jego miejsce. Przerażeni są inną wizją siatki niezależnych grupek oporu, która będzie ich przyszłością. Uspokoić ich może świadomość, że była to wizja wybitnego proroka i pioniera ruchu Tradycji, francuskiego dominikańskiego kapłana, o. Rogera Tomasza Calmela (1914-1975). Oto strony, luźno tłumaczone i zaadaptowane z francuskiego, jego Krótkiej apologii Kościoła wszechczasów (ss. 48-51):

„Jakkolwiek by nie było z aberracjami władzy hierarchicznej w Kościele świętym, kapłani nie mogą zajmować miejsca biskupów, ani świeccy zajmować miejsca kapłanów. Czy marzymy zatem o postawieniu na nogi ogromnej światowej ligi kapłanów i wiernych chrześcijan, którzy, stawszy się « prawowitymi rozmówcami » dla oficjalnej hierarchii, zmuszą ją do przywrócenia porządku katolickiego? Zamysł wspaniały i poruszający, ale chimeryczny. Bowiem wkońcu ta grupa, która będzie chciała być kościelną, ale nie będzie ani diecezją, ani archidiecezją, ani parafią, ani zakonem, która będzie należeć do żadnego sektora, nad którym i dla którego sprawuje się władza w Kościele świętym, ta grupa będzie sztuczna: artefactum obcym dla grup rzeczywistych, ustanowionych i uznanych.” Czytaj dalej

Reklamy