Wielka Sobota. Komentarz Eleison nr CCXCVIII (298)

Bp Williamson pondering

Wielka Sobota
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison Numer CCXCVIII (298)
30 marca 2013

Wielka Sobota w życiu Pana Naszego była dniem między Jego okropną śmiercią na Krzyżu a jego chwalebnym Zmartwychwstaniem, kiedy to jego ludzkie ciało, martwe bez swej ludzkiej duszy, leżało w ciemnym grobie, z dala od widoku ludzkiego wzroku. Wydawało się, że wrogowie Pana Jezusa tak skutecznie go zniszczyli, że Bóg Wcielony został całkowicie przyćmiony i tylko wiara Matki Bożej w jej Boskiego Syna pozostała niezachwiana. Musiała wspierać wszystkich jego pozostałych uczniów, ponieważ nawet najbardziej oddani z nich czuli się skonsternowani i zagubieni.

Otóż, będąc Mistycznym Ciałem Chrystusa, Kościół katolicki podąża biegiem życia jego fizycznego ciała. Przez wszystkie swe 2.000 lat historii, Kościół zawsze był prześladowany przez wrogów Chrystusa i w wielu częściach świata w różnych okresach został praktycznie zmieciony z powierzchni ziemi. Jednakże z pewnością nigdy nie był tak całkowicie przyćmiony, jak się wydaje, że dzisiaj się dzieje. Bóg ustanowił swój Kościół jako monarchię, aby Papież go zachowywał w jedności, a dopiero co widzieliśmy Papieża rezygnującego, niewątpliwie po części dlatego, że on sam, zauroczony nowoczesnym demokratycznym myśleniem, nigdy całkowicie nie wierzył w swój własny najwyższy urząd. Usuwając papieską tiarę ze swego herbu, podpisując się zawsze jako „Biskup Rzymu”, jakiekolwiek były jego intencje, gdy zrezygnował w lutym, z pewnością dopomógł, mówiąc po ludzku, podkopać Boską instytucję Papiestwa. Czytaj dalej

Reklamy