Decydująca chwila. Komentarz Eleison nr CCCXXV (325)

Bp Williamson pondering

Decydująca chwila
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison nr CCCXXV (325)
5 października 2013

Większość czytelników tych „Komentarzy” prawdopodobne zrozumiała do tej pory poważny problem, który paraliżuje obronę Wiary ze strony Bractwa Św. Piusa X i woleliby raczej czytać o innych rzeczach. Ale taki jest bałagan spowodowany w milionach ludzkich umysłów przez światowe odpadanie od Wiary, że uważam, że trudno dziś przesadnie analizować naturę Wiary, potrzebę Wiary i to, jak jest ona podkopywana. Pozwolę więc sobie, nie chcąc znęcać się nad niedawnymi niepowodzeniami i występkami FSSPX, zapożyczyć jeszcze jeden przykład z jego ubiegłorocznej historii.

Kapituła generalna Bractwa z lipca 2012 roku natychmiast była chwalona przez wielu swych uczestników jako zwycięstwo jedności Bractwa nad ciężkim stanem i napięciami wcześniejszych kilku miesięcy. Od tamtej pory jednak bardziej trzeźwe spojrzenie zajęło miejsce euforii i pewna liczba uczestników widzi ją (kapitułę) jako katastrofę dla Bractwa. Jeden z uczestników, czyli kapitulantów, jak się ich nazywa, opisał jedną decydującą chwilę, gdy Bractwa główni 39 księża (wyłączając mnie) postawili swe własne Bractwo i przełożonych ponad doktrynę Wiary, tak jak cała masa biskupów katolickich zachowała się podczas Soboru Watykańskiego II. Czytaj dalej

Reklamy

Odwracalna deklaracja. Komentarz Eleison nr CCLXXI (271)

Co jest nie tak z deklaracją końcową Kapituły Generalnej FSSPX

Tekst Deklaracji końcowej z Kapituły Generalnej FSSPX z lipca 2012 można przeczytać poniżej Komentarza Eleison. Warto zwrócić uwagę, że kilku kapitulantów było bardzo niezadowolonych z wyników tejże kapituły (bp Tissier de Mallerais, x. Faure, więc nie tylko bp Williamson, bezprawnie wykluczony z udziału w tejże kapitule, uważa ją za pewną porażkę).

Polecam porównać poniższą Deklarację do Deklaracji abp Lefebvre’a z 1974 oraz do deklaracji Kapituły Generalnej z 2006.

Bp Williamson pondering

Odwracalna deklaracja
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison Numer CCLXXI (271)
22 września 2012

Nie wszystko z Kapituły Generalnej Bractwa Św. Piusa X, która miała miejsce w Szwajcarii w lipcu mogło być katastrofalne, ale z jego dwóch oficjalnych owoców, „Sześć Warunków” jest „alarmująco słabe” (cf. EC 268, 1 września), a jego „Deklaracja” końcowa pozostawia wiele do życzenia. Oto króciutkie streszczenie jej dziesięciu akapitów:

1 Dziękujemy Bogu za 42 lat istnienia naszego Bractwa. 2 Odzyskaliśmy ponownie naszą jedność po niedawnym kryzysie (naprawdę?), 3 aby wyznawać naszą wiarę 4 w Kościół, w Papieża, w Chrystusa Króla. 5 Trzymamy się niezmiennego Magisterium Kościoła, 6 jak również jego niezmiennej Tradycji. 7 Jednoczymy się ze wszystkimi katolikami, którzy są obecnie prześladowani. 8 Modlimy się o pomoc do Najświętszej Dziewicy Maryi, 9 do św. Michała 10 i do św. Piusa X. Czytaj dalej

Sześć warunków. Komentarz Eleison nr CCLXVIII (268)

Co jest nie tak z sześcioma warunkami Kapituły Generalnej FSSPX

Warto przypomnieć, aby nie zapomnieć, bowiem zamieszanie w tej sprawie panuje nawet wśród władz FSSPX (trzy warunki konieczne, trzy ewentualne, sześć koniecznych, a może wszystkie tylko opcjonalne):

Bp Williamson pondering

Sześć warunków
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison Numer
CCLXVIII (268)
5 listopada 2011

W oficjalnym liście z 18 lipca do Przełożonych Bractwa Św. Piusa X, jego Sekretarz Generalny wyjawił sześć „warunków” dla jakiegokolwiek porozumienia między FSSPX a Rzymem. Te zostały wykute przez dyskusję między 39 kapitulantami z wczesnego lipca. Z pewnością te Warunki wykazują alarmującą słabość ze strony przywódców Bractwa jako całości.

Pierwszym „istotnym wymaganiem” jest swoboda w nauczaniu niezmiennej prawdy Tradycji katolickiej dla Bractwa i w krytykowaniu tych, którzy są odpowiedzialni za błędy modernizmu, liberalizmu i Soboru Watykańskiego II. Ładnie, pięknie. Ale zauważcie, jak wizja Kapituły zmieniła się w stosunku do wizji arcybiskupa Lefebvre’a. Już nie „Rzym musi się nawrócić, ponieważ Prawda jest absolutna”, ale teraz tylko „FSSPX wymaga swobody dla siebie, by głosić Prawdę.” Zamiast atakować soborową zdradę, FSSPX teraz chce, by zdrajcy dali mu pozwolenie, by głosić Prawdę? „Oh, cóż to był za upadek!” (cytat z „Juliusza Cezara” Szekspira – przyp. tłum.) Czytaj dalej