Di Noia, Drażniciel. Komentarz Eleison nr CCXCII (292)

Bp Williamson pondering

Di Noia, Drażniciel
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison Numer CCXCII (292)
16 lutego 2013

Dwa miesiące temu wiceprzewodniczący rzymskiej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei zaadresował do Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X i jego wszystkich kapłanów kilkustronicowy list, dostępny w Internecie, który ksiądz Lombardi, jako rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, nazwał „osobistym apelem”. Od tamtej pory list nie przestaje wzbudzać komentarzy. Jest to, rzecz jasna, najnowsze posunięcie kampanii Rzymu prowadzącej do podporządkowania sobie FSSPX i zakończenia jego 40-letniego oporu wobec Soborowej Rewolucji. Jak bp de Galarreta powiedział w październiku 2011, nawet jeśli FSSPX odrzuci ofertę Rzymu, Rzym wciąż będzie wracał. Z pewnością. Ale zobaczmy pokrótce co abp Di Noia ma do powiedzenia „Jego Ekscelencji i drogim Braciom Kapłanom Bractwa Św. Piusa X”:

Zaczyna strofując przywódców Bractwa, zwłaszcza x. Schmidbergera, x. Pflugera i bp Fellaya (w tej kolejności) za udzielenie wywiadów tak krytycznych wobec Rzymu, że poddają w wątpliwość, czy FSSPX rzeczywiście chce pogodzenia z Rzymem. Ponadto, różnice doktrynalne między FSSPX a Rzymem są tak trudne do rozwiązania, jak nigdy. Wzywa więc do innego podejścia, skupiając się zamiast tego na jedności. Czytaj dalej

Reklamy